“Crvene brigade” i Barabra Balcerini

“Crvene brigade” i Barabra Balcerini

Barbara Balzerani (1949.), rođena u tvorničkom gradu Colleferro u radničkoj obitelji, stiže u Rim 1968. godine, studira filozofiju i sudjeluje u studentskom pokretu. Učestvuje u Potere Operaio do njegovog raspada 1973. Zatim, 1975., odlučila se pridružiti oružanoj borbi u svojoj najvećoj organizaciji, Brigate Rosse. Sudjeluje u formiranju rimske kolone čiji direktor postaje. 1978. godine sudjelovala […]

Nova usavršenost autoritarizma

Nova usavršenost autoritarizma

Nova usavršenost autoritarizma – Nakon užasa koji se dogodio 11. septembra objavili su rat terorizmu. Možda najveći produkt tog rata bila je ekspanzija službi bezbednosti širom sveta. A praktični ishod – stalno nova sputavanja slobode govora građana koji žive u demokratskim zemljama – fantastična pobeda za teroriste. Nova usavršenost autoritarizma donela je i novo rešenje […]

Terorizam kao problem identiteta

Terorizam kao problem identiteta

Terorizam kao problem identiteta Teroristički  napadi, naročito napadi bombaša samoubica postali su jedan od glavnih i sve učestalijih modaliteta djelovanja radikalnih, ekstremističkih grupa i predstavljaju jednu od glavnih prepreka na putu razvoja savremenog svijeta kao modernog i globalnog društva. U posljednjih tridesetak godina,  svakodnevno smo svjedoci sve veće ekspanzije ovakvih poduhvata i danas, ovakav oblik […]

Duh terorizma

Duh terorizma

Kao i virusi, duh terorizma je svuda. U toku je planetarno razgranavanje terorizma, koji je poput senke svakog sistema dominacije svuda spreman da se probudi kao dvostruki agent. Nema više demarkacione crte koja bi ga ograničila, on je u samom srcu kulture koja se bori protiv njega, a vidljiva pukotina (mržnja) što suprotstavlja na globalnom […]

Istina o laži

Istina o laži

Istina o laži – Kao i virusi, terorizam je svuda. U toku je planetarno razgranavanje terorizma, koji je poput senke svakog sistema dominacije svuda spreman da se probudi kao dvostruki agent. Nema više demarkacione crte koja bi ga ograničila, on je u samom srcu kulture koja se bori protiv njega, a vidljiva pukotina (mržnja) što […]