“Zašto neki muškarci varaju”: Toni Parsons

“Zašto neki muškarci varaju”:  Toni Parsons

Danas je pornografija postala usluga, dostupna kao voda i struja, a muškarci su zbunjeni propagandom tvrdog seksa. Mogli bismo da poštedimo sebe – i naše devojke i supruge – mnoštva nevolja kada bismo mogli da imamo period raspusnog šaranja za kojim slede decenije blaženog mira. S deset godina želi da bude čvrst. U dvadesetoj želi da bude […]