Leni Rifenštal: Mislili smo da Hitler ima odgovore na sve

Leni Rifenštal: Mislili smo da Hitler ima odgovore na sve

Umetnici u zagrljaju vođe “Bila sam naivna”, govoriće kasnije. “Nikada se nisam bavila politikom.” I nije – politika se bavila njome. I to je još jedno od prokletstava modernih vremena, kako je tim surovim decenijama tepao Čaplin – ili ćete se baviti politikom, makar i tako što ćete samo budno pratiti njena poniranja i kretanja, […]