Srpski narod i osmanska okupacija

Srpski narod i osmanska okupacija

Kako je srpski narod zaista živeo pod osmanskom okupacijom? Šta tačno znamo o periodu pod Turcima? Šta znamo o svakodnevnom životu, političkim i religijskom slobodama “običnog” srpskog življa i njegovog odnosa sa muslimanskim okupatorom, posebno kada i sami istoričari kažu da nedovoljno znamo? Tih petstotina godina pod Turcima često se poteže kada se govori o […]