Poreklo čovekovog osećanja ugroženosti

Poreklo čovekovog osećanja ugroženosti Komunikacija u civilizaciji se zasniva na usaglašavanjima osećanja ugroženosti između pojedinca i pojedinca, između pojedinca i grupe; takođe se zasniva i na postepenoj eliminaciji, to jest na istiskivanju superiornijeg. Jedan od glavnih uzroka sukoba u društvenoj komunikaciji svakako je osećanje ugroženosti. Ili možemo reći da je to nedostatak samopouzdanja, nedostatak iskustva […]