Izazovi kreativnog potencijala

Izazovi kreativnog potencijala

Moć intermedijalnosti¹ – Umberto Ortega Viljasenjor² Uvod Tehnološka revolucija i pomenuti kvalitativni tehniloški početak ili skok su jednostavno promenili način na koji se međusobno vezujemo, bolje rečeno način na koji razgovaramo, komuniciramo, živimo i gradimo svoj lični identitet, a samim tim i način na koji stvaramo kolektivni identitet. Digitalna sredstva komunikacije nam nude jednu viziju […]