Stroj rotira na istom mestu

Stroj rotira na istom mestu

Dijalozi – Teodor Adorno, Maks Horkhajmer, Radomir Konstantinović Na početku eseja „Kulturne industrije“ autori (Theodor Adorno, Maxs Horkheimer) iznose stavove o jednoobraznosti i sličnosti svih kulturnih manifestacija savremenog doba. Time demantuju tendencije sociloškog mnjenja svoga vremena da su gubitak značaja objektivne religije, socijalna i tehnička diferencijacija u kapitalističkom periodu proizveli kulturni haos.Ovu kategoričku postavku trebalo […]