Oksford – Znanje je moje svetlo

Oksford – Znanje je moje svetlo

Oksford – Znanje je moje svetlo Oksford, grad koledža i sanjajućih tornjeva Vidi Oksford i život će ti biti ljepši i duhovno bogatiji, a pogled u budućnost svjetliji. I to ne samo zato što je moto Univerziteta u Oksfordu, jednog od najstarijih u svijetu gdje danas studira 22.000 studenata, The Lord is my light (Dominus […]

Univerzitet: ljudi i komunikacija

Univerzitet: ljudi i komunikacija

Univerzitet: ljudi i komunikacija U većini Jaspersovih dela, a posebno u Ideji univerziteta, provlači se govor o dva izuzetno bitna elementa svakog univerziteta, odnosno, uslova prave znanstvenosti[1]. To su komunikacija i ljudi. Jer, ljudi čine univerzitet, a kvalitet komunikacije među njima direktno utiče na stanje duha univerziteta. Međutim, da li od ljudi zavisi kvalitet komunikacije […]

Kurikulum i njegovi kreatori

Kurikulum i njegovi kreatori

Kurikulum i njegovi kreatori – Obrazovni sistem je živi sistem (Šeling bi rekao „živi organizam“) koji konstantno trpi uticaje različitih interesnih grupa. To se najbolje vidi na primeru visokoškolskog obrazovanja, jer je univerzitet kao institucija stalno bio i jeste pod pritiscima i izazovima. Ono što čini suštinu obrazovnog sistema nisu institucije kao državni organi ili […]