Ralf Valdo Emerson: Upravljanje životom – Sudbina

Ralf Valdo Emerson: Upravljanje životom – Sudbina

Jedne zime, pre ne mnogo godina, rado se u našim gradovima pretresala filozofija Stoleća. Čudan sticaj slučajeva je hteo da su četvoro petoro znatnih ljudi čitali građanima Bostona i Njujorka rasprave o Duhu Vremena. Dogodilo se da je taj predmet bio jako istican i po izvesnim uglednim brošurama i listovima koji su u to vreme […]