Usta puna zemlje – psihološki roman

Usta puna zemlje – psihološki roman

Branimir Šćepanović – Usta puna zemlje – esej o psihološkom romanu – Pisati o ljudima, o njihovim sudbinama, o unutrašnjim borbama i onim borbama sa spoljašnjim svijetom, uvijek je u književnosti davalo velike mogućnosti da se otvori niz varijanti u odabiru motiva i tema. Psihološki roman, kao kategorija koja daje tu mogućnost, tako postaje, visoko […]