Sagledavanje problema suicida sa stanovišta etičkih teorija

Sagledavanje problema suicida sa stanovišta etičkih teorija

[wpedon id=”90510″ align=”center”] Problem samoubistva je interesantan pa ga različite teorije tretiraju više ili manje uspešno. Neki od filozofa ga predstavljaju kao najbitnije filozofsko pitanje. Tim pitanjem se bavi čak i zakonodavstvo pa smo u Velikoj Britaniji imali zakon koji je pokušavao da ga zabrani. Prestupnici su bili kažnjavani tako što nisu sahranjivani na mestima […]