Mineralni Đango i taninski Žobim

Mineralni Đango i taninski Žobim

Mineralni Đango i taninski Žobim Buljuk ljudi na alternativnom performansu!? Neregistrovan prekid džez svirke na vinskom hepeningu i prelazak na plejer bez dva dlana? Vino i džez? Uh… Nije problem kada se nešto ne razume. Problem nastaje kada se u strahu od „gluposti u društvu“ nekritički hvale i uopšte komentarišu pojave koje ne razumemo. Tu […]

Vinski tragovi u notnoj svesci

Vinski tragovi u notnoj svesci

Vinski tragovi u notnoj svesci „Bravo sine! Svaka čast! Ponosan sam na tebe što si ostavio duvan!“ „Hvala tata… A zašto ti ne ostaviš duvan?“ „Ma nema šanse…“ „Možeš ti to. Vidiš kako sam ja uspeo, a pušio sam dvadeset godina?“ „Čim si ti ostavio, znači da i nisi bio nikakav pušač. Smešan si…“ Prilikom […]

Lament nad Uzvišenim

Lament nad Uzvišenim

Lament nad Uzvišenim Treba biti pijan Uvek treba biti pijan, to je cela mudrost; to je jedino pitanje. Da se ne oseti užasan teret vremena koji lomi vaša ramena i naginje vas prema zemlji, treba se opijati bez prestanka. Ali čega? Vina, poezije ili vrline, čega god želite, no opijajte se! Šarl Bodler Dok Nespokoj […]

Alisa u zemlji tanina

Alisa u zemlji tanina

Alisa u zemlji tanina – Bili smo, pa nismo, a sada opet poprilično jesmo – Zemlja Vina (priča o medaljama) Stigli su rezultati sa AWC 2013 u Beču, najmasovnije vinske smotre u svetu. Osnovni red je da se nad hartiju koja sadrži popis medalja nadnese čestito ispolirana lupa, koja oku približava i ono što se […]