‘Sati’ i ‘Gospođa Dalovej’

‘Sati’ i ‘Gospođa Dalovej’

‘Oh, it’s about this woman who’s incredibly – well, she’s a hostess and she’s incredibly confident and she’s going to give a party. And, maybe because she’s confident, everyone thinks she’s fine… but she isn’t.’ Lora Braun ovim rečenicama odgovara na pitanje o temi romana koji čita, a čita “Gospođu Dalovej”, roman Virdžinije Vulf koji […]

„Ka svetioniku“ Virdžinije Vulf

„Ka svetioniku“ Virdžinije Vulf

Kao što nam je poznato, presudnom godinom za britanski modernizam smatra se 1922. kada je objavljena Eliotova pesnička zbirka „Pusta zemlja”, zatim Džojsov „Uliks“ i „Džejkobova soba“ Virdžinije Vulf. Promene koje su zadesile svet posle Prvog svetskog rata naterale su umetnike da preispitaju vrednosti na kojima je počivala zapadna civilizacija, odnosno, novi umetnički senzibilitet je […]