Umetnička dela kao virtuelni artifakti

Umetnička dela kao virtuelni artifakti

Sve veći broj likovnih, filmskih, muzičkih, književnih i drugih umetničkih dela nastaje uz pomoć računara u digitalnom obliku, kao virtuelni artifakt. Osnovni oblik u kome postoji virtuelni artifakt je informacija. Naravno, informacija koja predstavlja suštinu virtuelnog umetničkog dela materijalizovana je na nekom od medijuma za skladištenje informacija, npr. magnetnom disku. Međutim, taj medijum je bitan za […]