Život insekta – Viktor Peljevin

Život insekta – Viktor Peljevin

U svom satiričnom, komičnom, kafkijanskom, grotesknom, postmodernističkom romanu  pod naslovom „život insekata“, Viktor Peljevin stvara jedan iščašeni svet magičnog realizma u kom su, u maniru filozofskog shvatanja paralelizma kao psihičkog i fizičkog međusobnog i uporednog procesa,  protagonisti u isto vreme i ljudi i insekti. Za razliku od drugih dela, metamorfoza u ovom romanu nije proces […]

Moja genijalna prijateljica

Moja genijalna prijateljica

Ne ulazeći u problematiku samog pripovednog postupka koji delimično isključuje i stvara autoritativan odnos prema junakinji po imenu Rafaela Čerčulo, koju jedino Elena zove Lila, pred nama je delo koje tematizuje nametnute rodne uloge, zloupotrebu polne nadmoći u jednom patrijarhalno ustrojenom sistemu vrednosti; o klasnim razlikama i nepravdi s kojom se susreću potlačeni čija je […]