Ustreljena Merlinka u Rimu

Ustreljena Merlinka u Rimu

Ustreljena Merlinka u Rimu – WARHOL, Roma Museo, Palazzo Cipolla, Rim, 18.04-28.09.2014. U rimskoj palati Cipolla, od 18. aprilado 28. septembra 2014. godine, na postavci pod nazivom Vorhol (Warhol), izloženo je više od 160 radova Endija Vorhola (Andy Warhol, 1928-1987), izumetničke zbirke američkog kolekcionara i industrijalca Pitera Branta (The Brant Foundation), koji je, zajedno sa […]

Vorholove Brilo kutije i Dantoov svet

Vorholove Brilo kutije i Dantoov svet

Vorholove Brilo kutije i Dantoov svet umetnosti U vreme kada je Endi Vorhol (Andy Warhol), Papa Popa, tvrdio da umetnost ne sme biti namenjena samo uskom krugu intelektualaca, već treba da bude za svakoga, američki filozof Artur Danto (Arthur Danto) razvijao je svoju tezu o svetu umetnosti u okviru koje objašnjava da umetničko delo ne […]