Jedinstvo

Jedinstvo

Nije proteklo puno vremena od perioda kada smo na svet gledali kao na veliku ravnu ploču, te nam to jasno govori da naša gledišta uglavnom formiramo u okviru paradigmi, na aktuelnim modelima razmišljanja. Da na njima gradimo našu stvarnost. Iako se za većinu stvari danas može pretpostaviti po kom principu funkcionišu, uvek postoji dodatni prostor […]