Oldos Haksli – O zamkama ropstva

Oldos Haksli – O zamkama ropstva

Oldos Haksli – O zamkama ropstva Tehnološki napredak samo nam je pružio efikasnija sredstva za nazadovanje —Oldos Haksli Od svetog trojstva modernih antiutopija o opasnostima budućeg totalitarizma – u kojem su još Mi, remek-delo Jevgenija Zamjatina (1924), i najpoznatija od svih, 1984 Džordža Orvela (1949) – knjiga Oldosa Hakslija Vrli novi svet (Aldous Huxley, Brave New World, 1932) izgleda da je […]

Oldos Haksli – Vrli novi svet

Oldos Haksli – Vrli novi svet

Oldos Haksli – Vrli novi svet, automatizacija, seksualnost   Pitanje koje se samo od sebe nameće u vremenu veoma brzih promena i gotovo nemogućeg praćenja sve savremenijih tehničkih inovacija kojima ljudsko društvo raspolaže jeste: da li su dostignuća nauke i tehnike danas sredstva uz pomoć kojih je moguće podržati ideju nerepresivne civilizacije – nešto čemu […]

Vrli novi svet – Oldos Haksli

Vrli novi svet – Oldos Haksli

Vrli novi svet – Oldos Haksli Knjiga “Vrli novi svet” Oldusa Hakslija je distopija kojom je prikazana jedna moguća budućnost (iz perspektive tridesetih godina prošlog veka – danas u nekim segmentima veoma slična sadašnjem stanju sveta u kome živimo). Za razliku od nešto kasnije objavljene, takođe veoma poznate distopije “1984” Džordža Orvela, (Hakslijevog studenta) – […]