Vrli novi svet – Oldos Haksli

Vrli novi svet – Oldos Haksli

[wpedon id=”90510″ align=”center”] Knjiga “Vrli novi svet” Oldusa Hakslija je distopija kojom je prikazana jedna moguća budućnost (iz perspektive tridesetih godina prošlog veka – danas u nekim segmentima veoma slična sadašnjem stanju sveta u kome živimo). Za razliku od nešto kasnije objavljene, takođe veoma poznate distopije “1984” Džordža Orvela, (Hakslijevog studenta) – Hakslijeva varijanta totalitarnog […]