O Borhesovoj priči “Vrt sa stazama koje se račvaju”

O Borhesovoj priči “Vrt sa stazama koje se račvaju”

Postoji jedna Borhesova priča “Vrt sa stazama koje se račvaju” koja može poslužiti, priznajem, jednom neuobičajenom postupku a to je geometrijskoj analizi konstrukcije priče. Geometrija, kao osnova svega postojećeg i kao narativna strategija u ovoj Borhesovoj priči  je primenjena  na likove, na samu priču kao i na njene različite podnivoe. “Vrt sa stazama koje se […]