Zen – umeće življenja

Zen – umeće življenja

Pokušaj objašnjavanja zena tre-ba rasteretiti od pretenzija i očekivanja, jer je svako pisanje o zenu uvjetovano ograničenjima racio­nalnog diskursa. Da bismo bilo što istinski naučili o zenu i tako imali neposrednu životnu korist od toga, moramo, kao u poznatoj zen priči, isprazniti svoju šalicu da bi se u nju mogao uliti novi sadržaj. Naime, učenje […]

Zen budizam i psihoanaliza

Zen budizam i psihoanaliza

1. Često se precenjuje i na Istoku, a još više na Zapadu, raznorodnost pa i suprotnost azijske i evropske kulture. Rijetko je koja pojava azijske kulture doista toliko specifičan izraz svoje sredine kao što je to na prvi pogled zen budizam na Dalekom istoku. Sve veći interes zapadnog svijeta za zen u posljednje vrijeme može […]

Zen priče

Zen priče

Dok je Sejsecu bio učitelj manastira Engaku u Kamakuri, zatražio je veće odaje, jer su one u kojima je držao predavanja bile prepunjene ljudima. Umeza Seibei, trgovac iz Edoa (današnji Tokio), odlučio je da donira petsto zlatnika za pravljenje veće škole. Doneo je zlatnike kod učitelja. Sejsecu je rekao: „U redu. Primam novac“. Umezu je […]