Živeti, preživljavati, životinja, destrukcija

Živeti, preživljavati, životinja, destrukcija

Živeti – sloboda da uradimo ono što želimo sa našim vremenom, sa našim telom, sloboda da iskoristimo vreme koje imamo da uživamo u senzacijama, da učimo iz njih, da se ne zanosimo isuviše u opijanju sa istim. Sloboda da izražavamo sopstvene emocije i mišljenja, da istupimo na svetlo i kažemo šta mislimo. Vreme – koje […]