Kritika ideologije

Kritika ideologije

Reč „ideologija“ višeznačna je i slojevita reč koja se prevashodno u filozofiji i sociologiji koristi kao terminus technicus i kao takva ima određenu istorijsku genezu. Etimološki, od grčkih reči idea (ideja) i logos (nauka) u doslovnom prevodu „ideologija“ znači nauka o idejama. Taj termin skovali su i prvi upotrebili francuski filozofi 18. veka na čelu […]

Slavoj Žižek – najopasniji čovek na zapadu

Slavoj Žižek – najopasniji čovek na zapadu

Filozofija nije baš rokenrol, ali zbog slave koju je stekao Slavoja Žižeka mnogi nazivaju Elvisom današnje filozofije. Glasan, komplikovan i možda opasan slovenački filozof se smatra jednim od najvećih mislioca današnjeg vremena. Sam sebe opisuje kao komplikovanog marksistu. Piše o raznim temama od Budizma, kapitalizma i problema ideologije do Kung Fu Pande. Njegovi kritičari ga […]

Bogohulna razmišljanja Slavoja Žižeka

Bogohulna razmišljanja Slavoja Žižeka

Oni koji ne žele kritički da govore o liberalnoj demokratiji trebalo bi da ćute i o verskom fundamentalizmu, napisao je čuveni slovenački filozof. Nedavno objavljena Slavoja Žižekova knjiga „Islam, ateizam i modernost“ (izdavač „Akademska knjiga“, prevod s engleskog Ljiljana Matić) nosi podnaslov „neka bogohulna razmišljanja“, svojevrsna je reakcija na ubilački pohod 7. januara 2015. u […]