Tri Majke jevrejskog misticizma – א מ ש

Ulogujte se / Kreirajte profil

Tri Majke jevrejskog misticizma – א מ ש

.

Become a Patron!

.

Ovde su predstavljeni odlomci iz knjige Sefer Jecira (Knjiga stvaranja, ספר יצירה) koji se odnose na tri ključna slova u izvornoj jevrejskoj mistici – Alef (A), Mem (M), Šin (Š) (א מ ש); koja označavaju kamen temeljac daljeg razvoja kabale, ali i mnogih kasnijih evropskih hermetičkih struja povezanih sa jevrejskim misticizmom.

Sefer Jecira tumači stvaranje putem mistične simbolike deset sfera (sefira) i dvadeset dva slova hebrejskog pisma kojima su sefire povezane i verovatno je među prvim naslovima jevrejskog misticizma. Srednjovekovni razvoj kabale započet je u Provansi oko 1200. i brzo se proširio na Španiju, gde je, krajem 13. veka, nastalo najznačajnije delo kabale, Sefer Zohar, (זהר, Knjiga sjaja). Prvi detaljniji uvid našeg doba u njeno značenje i značaj dao je veliki rabin Arije Kaplan (1934. – 1983.). Po legendi, nastanak Sefer Jecire vezuje se, čak, za praoca Abrahama. Sefer Jecira se razlikuje od ostalih svetih knjiga po tome što ne objašnjava svet i pojave kojima je on pozornica oslanjajući se na ideju Boga, ili postavljajući sebe kao tumača Vrhovne Volje. Ovaj drevni spis pre otkriva  Boga na osnovu procene višestrukog dela Njegovih rulu.

Tako su tri najveće knjige kabalizma:

 • Sefer Jecira (ספר יצירה) – Knjiga postanja
 • Sefer Zohar (ספר הזוהר) – Knjiga Sjaja i
 • Apokalipsa (חזון יוחנן) – Knjiga Otkrovenja

Vreme pisanja ovih knjiga nije temeljno ustanovljeno. Kabalisti tvrde da je Sefer Jeciru napisao Avraham. Mada je to daleko najstarija kabalistička knjiga, verovatno je iz pera rabina Akibe, iz 120. godine posle Hrista.

Sefer ha Zohar je verovatno napisao Šimon ben Johaj, Akibin učenik. Rabina Šimona je Lucije Ver, koregent cara Maraka Aurelija Antonina, osudio na smrt oko 161. godine. On je pobegao sa svojim sinom i, skrivajući se u pećini, prepisao rukopis Zohara, uz pomoć Ilije, koji se povremeno pred njima pojavljivao. Šimon je u pećini proveo dvanaest godina, tokom kojih je razvio komplikovanu simboliku Velikog Lica i Malog Lica. Rabin Šimon je preminuo dok je diskutovao sa učenicima i Svetiljka Izraela je ugašena. Njegovu smrt i sahranu pratile su mnoge natprirodne pojave. Legenda kaže da tajne kabalizma postoje od početka sveta, ali da je rabin Šimon bio prvi kome je dopušteno da ih sažme u pisani oblik. Hiljadu dvesta godina kasnije, knjige koje je on sastavio otkrio je i objavio Moše de Leon. Postoji i mogućnost da je Moše de Leon sam sastavio Zohar oko 1305. godine, crpeći materijal iz nepisanih tajni ranijih jevrejskih mistika. Vreme nastanka Apokalipse, koje se pripisuje sv. Jovanu Bogoslovu, takođe je neizvesno, a identitet njenog autora nikada nije dokazan na zadovoljavajući način.

Nekolicina je shvatila kakav je uticaj kabalizam imao na srednjovekovnu misao, kako jevrejsku tako i na hrišćansku. On je učio da unutar svetih spisa postoji skrivena doktrina koja je ključ za te spise. To se simbolizovano ukrštenim ključevima na papskom grbu. Mnoštvo učenih umova počelo je potragu za tim arkanskim istinama pomoću kojih bi narod bio iskupljen, a da njihov rad nie ostao nenagrađen, pokazuju njihovi kasniji uspesi.Teorije kabalizma su nerazmrsivo isprepletane sa načelima alhemije i hemetizma. Jednostavan kabalizam prvih vekova hrišćanske ere postupno je evoluirao u razrađen teološki sistem, koji je postao toliko sadržajan da je gotovo nemoguće shvatiti njegove dogme.


.

Sefer Jecira

(Poglavlja: I, II, III i VI)

Tajna pripada trima Majkama, ili prvim elementima א מ ש (A, M, Š), vazduh, voda, vatra (eter). On ih zapečati Svojim duhom i oblikova ih u Veliko Ime , a njima zapečati svemir u šest pravaca. On se okrenu prema gore i zapečati visinu sa י ה ו .

Drvo Života

Drvo Života

.

II  2, 6

Postoje dvadeset dva osnovna (zvuka) slova. Tri su prvi elementi (voda, vazduh, vatra), osnove, ili Majke; sedam su dvostruka slova, a dvanaest su prosta slova. Tri osnovna slova א מ ש imaju za osnovu ravnotežu. Na jednom kraju vage su vrline, a na drugom poroci, dovedeni u ravnotežu od strane jezika. Od osnovnih slova מ (M) je nemo poput vode, ש (Š) sikće poput vatre, א (A) pomiruje dah između njih.

On je stvorio realnost Ni iz čega. On je nepostojanje pozvao u postojanje i istesao kolosalne stubove od nedodirljivog vazduha. To je prikazano na primeru kombinovanja slova א (A) sa svim ostalim slovima, i svih ostalih slova sa א. Govoreći, On je stvorio sva stvorenja i sve reči snagom Jednog Imena. Kao ilustraciju, zamislite dvadeset i dve osnovne supstance iz primitivne supstance א. Proizvodnja svakog stvorenja iz dvadeset i dva slova dokaz je da su ona dvadeset i dva dela jednog živog tela.

Slovna hijerarhija

Tri osnovna, sedam dvostrukih i dvanaest prostih slova

.

III 1 – 9

Prva tri elementa (slova Majkeא מ ש ) nalikuju na vagu; na jednom kraju su vrline, a na drugom pororci, dovedeni u ravnotežu od strane jezika.

Tri Majkeא מ ש , zatvaraju veliku, prekrsanu i nepoznatu misteriju i zapečaćene su sa šest krila (ili elementarnih krugova), naime, vazduhom, vodom, vatrom – od kojih je svaka podeljena na aktivnu i pasivnu moć. Majke, א מ ש , su rodile Očeve (progenitore), a oni su rodili generacije.

Bog je imenovao i uspostavio tri Majke, א מ ש , kombinovao, vagao i razmenjivao ih, oblikujući od njih tri Majke, u svemiru, u godini i u čoveku (muškom i ženskom).

Tri Majkeא מ ש , u svemiru su: vazduh, voda i vatra. Nebo je stvoreno iz elementarne vatre (ili etera) ש, zemlja, koja se sastoji od mora i kopna, od elementarne vode, מ, a atmosferski vazduh iz elementarnog vazduha, ili duha, א, koji uspostavlja ravnotežu među njima. Tako su sve stvari proizvedene.

Tri Majkeא מ ש , proizvode u godini toplotu, hladnoću i umereno stanje. Toplota je nastala od vatre, hladnoća od vode, a umereno stanje od vazduha, koji ih uravnotežava.

Tri Majkeא מ ש , proizvode u čoveku (muškom i ženskom) grudi, stomak i glavu. Glava je bila sazdana od vatre, ש; stomak od vode, מ, a prsa od vazduha, א, koji ih uravnotežava.

On je učinio da slovo א (A) dominira u primordijalnom vazduhu, krunisao ga, kombinovao ga sa druga dva i zapečatio vazduh u svemiru, umereno stanje u godini i grudi kod čoveka (muškog i ženskog).

On je učinio da slovo מ (M) dominira u primordijalnoj vodi, krunisao ga, kombinovao sa druga dva i zapečatio zemlju u svemiru (uključujući kopno i more), hladnoću u godini i stomak kod čoveka (muškog i ženskog).

On je učinio da slovo ש (Š) dominira u primordijalnoj vatri, krunisao ga, kombinovao sa druga dva i zapečatio nebo u svemiru, toplotu u godini i glavu kod čoveka (muškog i ženskog).

Shema korespodencija

Shema korespodencija

.

VI 1 – 4, 6 – 10

Postoje tri Majke, ili prva elementa, א מ ש (A, M, Š), od kojih su emanirana tri Oca – primordijalni (duhovni) vazduh, voda i vatra – iz kojih je proizašlo sedam planeta (nebesa) sa njihovim anđelima i dvanaest posrednih suština (zodijak).

Kao dokaz toga postoje tri iskrena svedoka: svemir, godina i čovek. Postoji dvanaest, ravnoteža i sedam. Iznad je Zmaj, ispod je svet i, konačno, srce čoveka, a u sredini je Bog, koji ih sve uređuje.

Prvi elementi su vazduh, voda i vatra; vatra je iznad, voda je ispod, a dah vazduha uspostavlja ravnotežu između njih. Znamenje je: vatra nosi vodu. Slovo מ (M) je nemo, ש (Š) je siktavo poput vatre, a slovo א (A) je između njih, dah vazduha koji pomiruje ovo dvoje.

Zmaj (Tali) je u svemiru kao kralj na prestolu; nebeska sfera je u godini kao kralj u svom kraljevstvu, a srce je u telu čoveka poput kralja u ratu.

Postoje tri od kojih svaki stoji za sebe: jedan je afirmativan (ispunjen dobrom), drugi je negativan, a treći ih uravnotežava.

Postoji sedam podeljenih, tri protvi tri, a jedan je između njih (ravnoteža). Dvanaest stoji u ratu: tri proizvede ljubav, a tri mržnju; tri daju život, a tri su rušitelji.

Tri koji izazivaju ljubav su srce i dva uva; tri koji proizvode mržnju su jetra, žuč i jezik; tri koji daju život su dve nozdrve i slezina, a tri rušitelja su usta i dva niža otvora tela. Nad svim tim upravlja Bog, odani kralj, iz Svog svetog prebivališta za čitavu večnost. Bog je Jedan iznad tri, tri su iznad sedam, sedam su iznad dvanaest, a ipak su svi zajedno povezani.

A M Š

M A Š

Postoji dvadeset dva slova kojima je JA JESAM (JAH), Gospod nad Vojskama, Svemogući, Večni, oblikovao i stvorio, posredstvom tri Sefarim (Brojevi, Slova i Zvuci), Svoj svemir i pomoću njih oblikovao sva stvorenja i sve one stvari koje će tek doći.

Kada je patrijarh Avraham shvatio velike istine, meditirao o njima i savršeno ih razumeo, Gospod Univerzuma (Tetragramaton) mu se ukaza, nazva ga Svojim prijateljem, poljubi ga u glavu i sklopi s njim Savez. Prvo, savez je bio između deset prstiju na njegovim rukama, što je savez jezika (duhovni); drugo, savez je bio između deset prstiju na njegovim nogama, što je savez obrezivanja (materijalni); i Bog mu reče:

Pre nego te sazdah (…) znah te.

Avraham veza duh dvadeset slova (Tora) na svom jeziku i Bog mu otkri njihove tajne. Bog je dopustio da slova budu uronjena u vodu, On ih spali u vatri i utisnu ih u vetrove. On ih raspodeli između sedam planeta i dade ih svakom od dvanaest znakova.


.

Literatura:

 • Aryeh Kaplan, Sefer Yetzirah – The Book of Creation (In Theory and Practice (Weiser Books, San Francisco, CA/Newburyport, MA)
 • Dela Geršoma Šolema (izdanja na srpskom jeziku)
 • Menli Palmer Hol, Tajna učenja svih epoha (Metaphysica, Beograd, 2011.)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  0 0 glas
Ocenite članak
Pratite diskusiju na ovu temu
Obavesti me
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments