Sukob civilizacija – Semjuel Hanington

Sukob civilizacija – Semjuel Hanington

Sukob civilizacija 1. Nastupajući obrazac sukoba   Svjetska politika ulazi u novu fazu, a intelektualci nisu oklijevali namnožiti vizije onoga što će se dogoditi – kraj povijesti, povratak tradicionalnim suparništvima između nacija-država i pad nacija-država pod suprostavljenim silama plemenstva i globalizma, među ostalima. Svaka od ovih vizija hvata aspekte stvarnosti koja dolazi. Ipak, sve one previđaju […]