Usta puna zemlje – psihološki roman

Usta puna zemlje – psihološki roman

Branimir Šćepanović – Usta puna zemlje – esej o psihološkom romanu – Pisati o ljudima, o njihovim sudbinama, o unutrašnjim borbama i onim borbama sa spoljašnjim svijetom, uvijek je u književnosti davalo velike mogućnosti da se otvori niz varijanti u odabiru motiva i tema. Psihološki roman, kao kategorija koja daje tu mogućnost, tako postaje, visoko […]

‘’Usta puna zemlje’’ Branimira Šćepanovića

‘’Usta puna zemlje’’  Branimira Šćepanovića

‘’Usta puna zemlje’’ Branimira Šćepanovića Cjelokupna umjetnost je samom svojom djelatnošću oduvijek težila subjektivnom i indvidualnom, te se može reći da je to jedno od njenih osnovnih određenja. Shodno tom određenju, umjetnik je spoljašnji svijet reflektovao na sopstveni – unutrašnji i time lupio pečat unikatnog i autentičnog na prilike i događaje koji su značili opšte […]