Džon Kejdž, Marsel Dišan – Muzika i šah

Džon Kejdž, Marsel Dišan – Muzika i šah

U kom slučaju partija šaha nije samo partija šaha? U onom kada je igraju Marsel Dišan i Džon Kejdž. I čovek koji je pisoar pretvorio u komad moderne umetnosti, kao i čovek koji je muzičku kompoziciju sveo do same tišine gajili su sklonost da stvari dovedu do apsurdnih zaključaka. Pored toga, obojica su bili ljubitelji šaha; Dišan […]

Marsel Dišan: Šta je stvaralački čin?

Marsel Dišan: Šta je stvaralački čin?

Marsel Dišan: Šta je stvaralački čin? Godine 1913. došao sam na sretnu ideju da učvrstim točak na kuhinjsku stolicu i da posmatram kako se okreće. Nekoliko meseci kasnije kupio sam jeftinu reprodukciju zimskog večernjeg pejzaža, koji sam nazvao Apoteka posle dodavanja dve male tačke, jedne crvene i jedne žute, na horizont. U Njujorku sam 1915. […]

Dišanova igra

Dišanova igra

Dišanova igra – Bezbrojne su rasprave umetnika, teoretičara umetnosti, istoričara umetnosti, koji pokušavaju da odgonetnu stvaralaštvo Marsela Dišana (Marcel Duchamp). Toliko govora o samom umetniku i njegovom radu, proizvelo je stanje neuhvatljivosti, kako za umetnika i primaoca, tako i za mislioca o njemu. O odlučnosti nezastajanja pred ovim problemom govori zbornik radova Dišan i redimejd, […]

Marsel Dišan: redimejd (ready made)

Marsel Dišan: redimejd (ready made)

Marsel Dišan: redimejd (ready made)   Dada kao jedna od istorijskih avangardi koje su svojim radikalnim ekscesima i eksperimentima inicirali projekat nove umetnosti kasnije transformisane u visoki modernizam, jeste najznačajniji okvir delovanja francuskog umetnika Marsela Dišana (Marcel Duchamp, 1887–1968). Iz tog i takvog okvira provociranja i šokiranja građanskog društva koje je postizano moralnim i političkim […]