Desnica – Ivan Galeb u kaleidoskopu života

Desnica – Ivan Galeb u kaleidoskopu života

(Vladan Desnica, Proljeća Ivana Galeba)   „Sve sam od života uzeo i sve mu od sebe dao…Kad odem, otići ću go i praznih ruku, s dubokim umorom u dnu udova i pomiren s prolaznošću“   U svom romanu „Proljeća Ivana Galeba“ autor Vladan Desnica (tj. njegov junak koji govori u prvom licu) definiše cilj i […]

Vladan Desnica: Mehanika bola

Vladan Desnica: Mehanika bola

Vladan Desnica: Mehanika bola – Sve sam od života uzeo i sve mu od sebe dao. Pred njegovim se licem nisam pretvarao. Dao sam mu svoje zanose i svoje padove, svoja pregnuća i svoja klonuća, napore napetih žila i snove preznojenih uzglavlja. Sve je bilo moje: i radost i bol, opsjena i razočaranje. Poznajem glad […]

Не, не могу више да гледам лица спавајућих

Не, не могу више да гледам лица спавајућих

Јер доиста не могу више да гледам лица спавајућих. Колико ли сам се само напатио за оних пет-шест дана што сам имао собног друга! На њему сам видио, уобличено и вањски уочљиво, моје рођено унутрашње лице, моју властиту затајену нутрину. И мада сам ја њега настојао да унеколико утјешим, да ја њему нешто олакшам, трпио […]

“Смрт је само за друге” – Владан Десница

“Смрт је само за друге” – Владан Десница

“Смрт је само за друге” – Владан Десница По сунчану дану, смрт се дјетету привиђа као немогућност, као чисти бесмисао. Осјећање властитог бића у дјетету тако је јако да рађа осјећајем неуништивости. Дјетиње ја не подноси негације. Помисао престанка просто је неспојива с осјећајем постојања: та његова суштина, сама његова срж, и јест баш у […]