Путници Џони Мичел

Путници Џони Мичел

У време хипи покрета бити песник значило је бити трубадур. Трубадури су некада давно, у 12. и 13. веку, путовали јужном Француском и срицали песме под прозорима госпи. Истоветан модел поновљен је седам векова касније на потпуно другачијој територији, под потпуно другачијим околностима. Лауте су замењене гитарама, путовање и баладна поезија остали су заједнички именитељи. […]

Испод и изнад облака

Испод и изнад облака

Питања: ко смо, шта је наш живот, куда нас судбина води… од давнина су окосница маште сваког истинског уметника. Али не на пуки рационалан начин, већ зарад понирања дубље у сопствену душу и тражења инспирације за ново исказивање, нови стваралачки чин. Јер, проналажење одговора на ова питања као да би, на неки начин, уметност учинило […]