Džon Kejdž, Marsel Dišan – Muzika i šah

Džon Kejdž, Marsel Dišan – Muzika i šah

U kom slučaju partija šaha nije samo partija šaha? U onom kada je igraju Marsel Dišan i Džon Kejdž. I čovek koji je pisoar pretvorio u komad moderne umetnosti, kao i čovek koji je muzičku kompoziciju sveo do same tišine gajili su sklonost da stvari dovedu do apsurdnih zaključaka. Pored toga, obojica su bili ljubitelji šaha; Dišan […]

Preparirani zvuk tišine Džona Kejdža

Preparirani zvuk tišine Džona Kejdža

Preparirani zvuk tišine – evokacije Džona Kejdža Tišina je ona intuitivna granica koja nagoviješta bezbroj mogućnosti  događaja  u krajoliku nepredvidive sudbine smrtnika. Prije nego se desi pokret/zvuk/akord mora se prigrliti prisebna izdržljivost osamljene i tihe egzistencije same mogućnosti. To je vrijeme pripreme misaone tišine, sebe-promatranja i očitavanja frekvencija trenutka. Time je tišina poput krhke staklene […]