Metoda kao filozofija -Sokratova i Kjerkegorova ironija

Metoda kao filozofija -Sokratova i Kjerkegorova ironija

Metoda kao filozofija – Sokratova i Kjerkegorova ironija   U ovom radu baviću se odnosom koji Kjerkegor zauzima prema Sokratu. Naime, baviću se razlozima iz kojih Kjerkegor sebe doživljava i naziva ,,Sokratom devetnaestog veka“. Centralna sličnost između ova dva filozofa biće upravo ironija. Ona će biti predstavljena kao suštinska karakteristika njihovih filozofija. Određenje ironije biće […]

Kjerkegor o nekonformizmu i snazi manjine

Kjerkegor o nekonformizmu i snazi manjine

Veliki danski pisac i mislilac Seren Kjerkegor, slavljen kao prvi pravi egzistencijalistički filozof i aktivni zagovornik prednosti vođenja dnevnika, razmatrao je pitanje večite napetosti između pojedinca i gomile. Kjerkegor u svom dnevniku piše o tome kako nas naša nesposobnost za tihu kontemplaciju odvaja od našeg pravog sopstva i umesto toga nas tera da usvojimo ideale […]

Esej o egzistenciji u njenom kontekstu

Esej o egzistenciji u njenom kontekstu

Esej o egzistenciji: Kjerkegor, Jaspers, Sartr – Čovek nije biće nepromenljive i večne suštine, što će reći nema unapred određenu i fiksiranu „prirodu“. Čovek nije „slika božija“, nije (samo) biološko biće… Čovek nije samo jedan predmet među ostalim predmetima u svetu. Postoje određeni mehanizmi kao i karakteristike ljudskog bića koje su manje ili više određene […]

Egzistencijalizam – njegova kratka istorija

Egzistencijalizam – njegova kratka istorija

Egzistencijalizam – Ovaj tekst „preživećete“ uz tri uslova. Prvi i najvažniji, morate biti zainteresovani za ono što se naziva egzistencijalizam ili filozofija egzistencije. (Ili jednostavno, morate se čuditi „nepodnošljivoj lakoći ljudske egzistencije“) Drugi, morate imati strpljenja. Treći uslov, ne nužan ali se svakako preporučuje ukoliko želite “celokupno” iskustvo, je da uz sebe imate čašu ili […]

Sartr – zasnivanje Bića negacijom

Sartr – zasnivanje Bića negacijom

Na ovaj način će Žan Pol Sartr potvrditi ono što je Kjerkegor2 još na početku egzistencijalizma kao filozofskog pravca utvrdio – da je individua važnija od strukture, tj. da se i Ja pitam o načinu na koji će društvo kako jedinstvo svih svojih članova ponaosob uspješno funkcionisati. „Individua zahtijeva svoje ispunjenje kao individua, priznanje svog […]

Kjerkegor – Odnos etike i vere

Kjerkegor – Odnos etike i vere

  U jednom od svojih najpoznatijih i najznačajnijih dela, Strahu i drhtanju, Kjerkegor daje svoje viđenje ljudske egzistencije, koja se ostvaruje kroz poseban odnos prema Bogu. Da bismo razumeli taj autentičan i subjektivan odnos, kakvog ga Kjerkegor prikazuje, moramo prvo da predstavimo dve granice između kojih taj odnos balansira i koji, samim tim, predstavlja nekakav […]

Upravo loša savjest čini život zanimljivim – Kjerkegor

Upravo loša savjest čini život zanimljivim – Kjerkegor

Upravo loša savjest čini život zanimljivim – Kjerkegor Dnevnik zavodnika  Zar je jedino um kršten? Zar su strasti bezbolne? Iz posvema ličnih razloga učisto sad prenosim onaj prijepis, koji sam tada ispisao uzburkana srca i u najvećoj žurbi. Pa ipak, moram priznati, da jedva savlađujem strah, koji me u ovom trenu obuhvaća. Proživljavam još jednom […]