Zašto uporno „mlatim praznu slamu“?

Zašto uporno „mlatim praznu slamu“?

Zašto uporno „mlatim praznu slamu“? Zašto presipam iz šupljeg u prazno? Zašto prodajem muda za bubrege? Zašto prodajem maglu? Zašto palamudim? Zašto izmišljam toplu vodu? Zašto, po-bogu, filozofiram? Duže od deset godina uspešno mlatim praznu slamu. Zašto sam odlučio da mLaTiM pRAznU SlAMu? (Kad sam umesto slame možda mogao da mlatim pare? Što bi, priznajem, […]

Razvoj psihoanalize i psihoterapije

Razvoj psihoanalize i psihoterapije

Psihoanaliza kao psihološka disciplina, psihoterapijska praksa i metoda lečenja razvija se u delima i kroz rad austrijskog lekara i kliničkog neurologa Sigmunda Frojda [Sigmund Freud 1856-1939]. Razvoj psihološke analize, odnosno psihoanalize označio je početak psihologije i psihoterapije kao posebnih nauka koje se bave čovekovim mentalnim (duševnim) problemima tražeći pre svega njihove psihičke uzroke. Kao takva, psihoanaliza predstavlja prvu sistematizovanu teoriju […]

Filozofija egzistencije i praksa

Filozofija egzistencije i praksa

  Od knjiga tražim samo da mi pružaju zadovoljstvo kroz poštenu zabavu, ili, ako se bavim naukom, u njima tražim samo onu nauku koja raspravlja o poznavanju mene samog i koja me uči kako valjano da umrem i valjano da živim.[1] Filozofija je kroz istoriju imala mnoge uloge i zadatke. Još od Sokrata, stoika i […]

Intelektualac – Uspon i pad

Intelektualac – Uspon i pad

Čudan je to naziv „intelektualacˮ, a još čudnije biće koje taj naziv prisvaja. Kritičar ideologija, reformator društva, slobodoumni pustolov duha, moderni Prometej, mitsko stvorenje ili ugrožena vrsta? Šta je i ko je intelektualac, kako je nastao i gde je danas? Cilj ovog eseja je da pruži istorijsko-filozofski prikaz nastanka i razvoja figure intelektualca. Istražiću istorijske, […]

Život je more

Život je more

Život je more Svaki put kada umre veliki umetnik u univerzumu se desi nešto nalik kratkom spoju. Po definiciji, kratak spoj je „slučajan dodir ili premošćenje dva električna raznoimena pola, usled čega se stvara izuzetno jaka struja, koju provodnik ne može da izdrži, nego mora da pregori; dovodi do prekida struje“. U životu, doživljaj koji […]

Žan Pol Sartr u Jugoslaviji

Žan Pol Sartr u Jugoslaviji

Slavni francuski filozof i književnik Žan-Pol Sartr posetio je Jugoslaviju prvi put 1960 godine. Razgovorao je sa Titom, jugoslovenskim književnicima i intelektualcima o politici, marksizmu, književnosti, poziciji pisaca u državi… Jugoslaviju je smatrao mladom zemljom sa novim društvenim sistemom, koji se, kako je rekao, “na Zapadu još uvek samo priželjkuje”.     Uveliko svetski poznat […]

Ivor Kruljac i njegova „Kruljenja“

Ivor Kruljac i njegova „Kruljenja“

Ivor Kruljac i njegova „Kruljenja“ Antirecenzija Piskaralo jesam, ali recenziju zbirke poezije nikada nisam pisao. Kako i ima li uopšte smisla na-pisati recenziju poezije? Oceniti, kritički prosuditi vrednost poeme? Šta se time dobija, a šta oduzima? Ako smo (i dalje) naivni romantičari i uzmemo da je pesma stvar (autentične umetničke) slobode sa jedne strane i doživljaja čitaoca […]

Kritika ideologija

Kritika ideologija

Kritika ideologija – Reč „ideologija“ višeznačna je i slojevita reč koja se prevashodno u filozofiji i sociologiji koristi kao terminus technicus i kao takva ima određenu istorijsku genezu. Etimološki, od grčkih reči idea (ideja) i logos (nauka) u doslovnom prevodu „ideologija“ znači nauka o idejama. Taj termin skovali su i prvi upotrebili francuski filozofi 18. veka […]

1 2 3