Derviš i smrt

Derviš i smrt

Činjenica je da se čitajući ponekad poistovećujemo sa junacima omiljenih knjiga, i to najčešće ne sa onima koji na nas stvarno liče, već sa onima koji nam na određeni način imponuju pa bismo voleli da im budemo slični. Tako je i sa mnom: često nabrajam ne glavne junake nekih važnih knjiga, nego njihove najbolje prijatelje, […]

Prijatelji i antipodi – Ahmed Nurudin i Hasan

Prijatelji i antipodi – Ahmed Nurudin i Hasan

Jedno od prvih romanesknih prijateljstava bez sumnje je ono između Don Kihota i Sanča Panse. Možda smo nekad i verovali da bi se u čudenim svetovima romana – da se zadržimo na ovom žanru – teško mogle naći dve toliko različite osobe čija je različitost dovedena do suprotnosti a koje su i pored toga – […]

Derviš i smrt – odlomak

Derviš i smrt – odlomak

Reci: došla je Istina! Mogao sam gledati u sat i tačno pogađati: sad je Mula-Jusuf kod kadije, sad su sejmeni pred hadži Sinanudinovim dućanom, sad je sve gotovo. Uzeo sam u račun njihove stečene navike, osjećaj sigurnosti, želju za odmazdom, zato sam znao da nisam uzalud bacio mamac. Stečene navike gone na ponavljanje postupaka, osjećaj […]

Meša Selimović: Kakvi smo ljudi

Meša Selimović: Kakvi smo ljudi

Pametni su ovo ljudi. Primaju nerad od Istoka, ugodan život od Zapada; nikuda ne žure, jer sam život žuri, ne zanima ih da vide šta je iza sutrašnjeg dana, doći će što je određeno, a od njih malo šta zavisi; zajedno su samo u nevoljama, zato i ne vole da često budu zajedno; malo kome […]

Šta će u tom paklu porodica

Šta će u tom paklu porodica

U „Mostu na Žepi”, jednoj od najljepših pripovijedaka cjelokupne svjetske literature, vezir Jusuf će izbrisati i posljednju riječ s natpisa na tek dovršenom mostu: umjetničkom djelu nije potreban komentar niti ikakva dopuna izvan njega samog. Ono je cjelovito takvo kakvo je, „hair i lepota”, samo sebe najbolje objašnjava, samo najpotpunije govori o sebi. Poštujući tu […]