Džon Kazale – Gorostas u senci gorostasa

Džon Kazale – Gorostas u senci gorostasa

Džon Kazale – naše sećanje na njega ometeno je ili podstaknuto našim sećanjem na druge. Smatramo ih većim i, kada ga pomenu, spremni smo da priznamo kako ga, skoro uvek, smeštamo u hlad njihovih velikih senki gde ga više i ne zapažamo. Možda se njegova tajna životna ili sudbinska uloga i sastojala u tome: aktivno […]

Mirisao je na slatkiše i tigrove – Borhes

Mirisao je na slatkiše i tigrove – Borhes

Mirisao je na slatkiše i tigrove    (Prvi Borhes, 1899.-1914. biografsko – ,,putopisni” esej)   ,,Svoje književno “vjeruju” mogao bih da iskažem na religijski način: ono je moje u meri u kojoj u njega verujem, a ne zato što sam ga sam smislio. Zaista mi se čini da jedna takva premisa ima sveopšte važenje, i […]