Rudolf Štajner – Čovek i žena u svetlu duhovne nauke

Rudolf Štajner – Čovek i žena u svetlu duhovne nauke

Rudolf Štajner – Čovek i žena u svetlu duhovne nauke 1908, Munchen …..iza polariteta osetilnog sveta, čovek i žena su samo haljine, plahte koje skrivaju pravu prirodu ljudskog bića. Mi moramo tražiti iza haljina, jer duh je tamo. Ne smemo samo razmatrati vanjsku stranu duha, moramo ući u sam duh. Vrlo značajan naučnik devetnaestog veka kao […]