Umberto Eko – Koncept ružnoće

Umberto Eko – Koncept ružnoće

Dok su u gotovo svakom veku filozofi i umetnici beležili svoje ideje o lepoti, imamo tek šačicu važnih tekstova o konceptu ružnoće, od kojih je jedan Estetika ružnoće. Ružnoća je, međutim, oduvek bila prisutna kao suprotnost lepoti

Umberto Eko – Šest šetnji kroz narativnu šumu

Umberto Eko – Šest šetnji kroz narativnu šumu

Umberto Eko započinje svoju narativno metaforičnu šetnju evocirajući uspomenu na autora Itala Kalvina, stavljajući u prvi plan roman „Ako jedne zimske noći neki putnik“, jer kako ističe, ovo kapitalno Kalvinovo delo se bavi pre svega „prisustvom čitaoca u priči“[1]. Ovoj temi će i sam Eko posvetiti dosta svog vremena, što je evidentno u činjenici da […]

Umberto Eko – Pismo unuku

Umberto Eko – Pismo unuku

Dragom mom unuku:   Ne bih želeo da ovo pismo zvuči previše poučno, da ti pričam o ljubavi prema komšijama, domovini, čovečanstvu i slično. Ne bi ti ovo ni slušao (već si punoletan, a ja sam prestar), jer se sistem vrednosti toliko promenio da moje preporuke možda nisu ni odgovarajuće.   Dakle, želim da ti […]

Umberto Eko je verovao u moć stripova

Umberto Eko je verovao u moć stripova

“Ne postoji ništa smislenije od teksta koji se izdaje za besmislen”, smatrao je italijanski pisac, kritičar i filozof kulture Umberto Eko, jedan od najznačajnijih intelektualaca savremenog doba. Po obrazovanju je bio stručnjak za filozofiju srednjeg veka i među publikom važi za “teškog” pisca, čiji postmodernistički romani liče na zamršene lavirinte simbola. “Eko je stvarao novog […]

Fukoovo klatno i pupak sveta

Fukoovo klatno i pupak sveta

Fukoovo klatno, jedan od najpoznatijih romana Umberta Eka, na prvi pogled je priča o dvojici urednika u izdavačkoj kući, koji se, iako polaze sa različitih stanovišta, upetljavaju u zamršene priče o upravljanju svetom putem tajnih znanja, zavera ili moći, istovremeno i verujući i ne verujući u mogućnosti takvih tajanstvenih kretanja. Treći, njihov znatno mlađi saradnik […]

Koliko knjiga ima u Vavilonskoj biblioteci?

Koliko knjiga ima u Vavilonskoj biblioteci?

Knjige, knjige, knjige…Koliko knjiga ima u Vavilonskoj biblioteci? Bibliotečki katalog, kao što rekoh, primer je praktičnog spiska zato što su knjige u biblioteci konačne po broju. Izuzetak bi, naravno, bio katalog beskonačne biblioteke. Koliko knjiga ima u Vavilonskoj biblioteci koju je Borhes tako maštovito opisao? Jedna od osobina Borhesove biblioteke jeste da ima knjige koje […]

Evropa je mrtva – živeo Umberto Eko!

Evropa je mrtva – živeo Umberto Eko!

Evropa je mrtva! – grafit na polurazrušenoj garaži, negdje u nigdini, blizu entitetske granice, na putu prema Trebinju. Pomišljam da bi to bila sjajna tema za kolumnu Umberta Eca, i da je šteta što se Eco ne vozi ovim krajevima, i nije u prigodi da dešifrira znakove na rubu Europe. Da je s nama u […]

“Ime ruže”, smeh u jednoj opatiji

“Ime ruže”, smeh u jednoj opatiji

Roman “Ime ruže” prvi je roman Umberta Eka, pisca koji je, u trenutku kad je otpočeo avanturu pisanja, bio formirani intelektualac, sa ogromnim čitalačkim iskustvom i poznavanjem građe koju želi da predstavi budućem čitaocu. Taj šaljivdžija među intelektualcima, profesor među šeretima, svoje je delo veoma pažljivo konstruisao, dugo oblikujući likove i njihove međusobne odnose, praveći […]

1 2 3 4