Артур Рембо – Земаљски гласник

Артур Рембо – Земаљски гласник

Артур Рембо – Земаљски гласник Elle est retrouvee. Quoi? – L’Eternite. C’est la mer allee Avec le soleil. Arthur Rimbaud: l’Eternite Нађосмо је опет. – Кога? Вечност изгубљену. То су мора што се крећу Са ватром сунчевом. Артур Рембо: Вечност Рођен је у Шарлвилу, у Арденима. У његовим биографијама налазимо да је растао без оца, […]