Loren Haris/ 1885-1970/, slikar

Loren Haris/ 1885-1970/, slikar

Loren Haris/ 1885-1970/, slikar Članovi The Group of Seven, osnovane još 1920-tih godina prošlog veka, su kanadski slikari : Franklin Carmichael, A.Y. Jackson, Franz Johanson, Arthur Lismer, J.E.H. MacDonals, Frederick Varley i Lawren Harris /Tom Thomson i Emily Carr su se takodje smatrali članovima grupe/ poznati po slikanju kanadskih pejzaža, inspirisani evropskim impresionizmom. Za ovaj […]