Lični rokenrol

Lični rokenrol

Lični rokenrol – U jednom ranijem članku dotakao sam se teme ličnog u rokenrolu (iako je primenljivo i van njega), pa sam mislio da se sada time malo podrobnije pozabavim. U velikoj meri taj lični pečat u nekoj pesmi, ili čak samom nastupu utiče na to kako doživljavamo taj umetnički proizvod. Publika to ume da […]