Lični rokenrol

Lični rokenrol

Lični rokenrol – U jednom ranijem članku dotakao sam se teme ličnog u rokenrolu (iako je primenljivo i van njega), pa sam mislio da se sada time malo podrobnije pozabavim. U velikoj meri taj lični pečat u nekoj pesmi, ili čak samom nastupu utiče na to kako doživljavamo taj umetnički proizvod. Publika to ume da […]

Queens of the Stone Age…Like Clockwork

Queens of the Stone Age…Like Clockwork

Queens of the Stone Age…Like Clockwork – Rokernol je umro. To je jasno, vrlo jasno. Ono što je poražavajuće je činjenica da je izbledeo, a ne izgoreo. Samo se predao i stopio sa bledom okolinom (easy way out). Uništili su ga na jedini način za koji nije bio spreman, pasivno, asimilacijom. Retki su oni koji […]