Osvajanje sreće – Bezlična interesovanja

Osvajanje sreće – Bezlična interesovanja

Bezlična interesovanja – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće U ovoj glavi hoću da osmotrim ne ona krupna interesovanja na kojima počiva čovečji život, no sitnija interesovanja koja mu popunjavaju dokolicu i dozvoljavaju odmor od napora uloženih u ozbiljnije životne uposlenosti. U životu prosečnog čoveka glavni deo njegove zabrinute i ozbiljne misli posvećen je ženi i deci, […]

Bertrand Rasel: Osvajanje sreće – Porodica

Bertrand Rasel: Osvajanje sreće – Porodica

Porodica – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće Od svih ustanova koje smo primili u nasleđe, nijedna u sadašnje vreme nije toliko rastočena i izbačena iz koloseka kao porodica. Naklonost roditelja prema deci i dece prema roditeljima može da bude jedan od najvećih izvora sreće, ali u stvarnosti u današnje vreme odnosi između roditelja i dece u […]

Naklonost – Bertrand Rasel: “Osvajanje sreće”

Naklonost – Bertrand Rasel: “Osvajanje sreće”

Naklonost – Bertrand Rasel: “Osvajanje sreće” [wpedon id=”90510″ align=”center”] Jedan od glavnih uzroka odsustva poleta je osećanje da nas niko ne voli, dok obrnuto, osećanje da vas ljudi vole, bodri polet više od svega. Osećanje da nekoga ne vole potiče iz više razloga. Može sebe da zamišlja tako odvratnim čovekom da ga verovatno niko ne […]

Uzroci sreće – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće

Uzroci sreće – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće

Uzroci sreće – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće Drugi deo  Je li sreća još mogućna? Do sada smo posmatrali nesrećnog čoveka; sad je pred nama prijatniji zadatak da osmotrimo srećnog čoveka. Iz razgovora i knjiga nekih mojih prijatelja gotovo da sam došao do zaključka da je sreća u modernom svetu postala  nemogućost. Nalazim ipak da se […]

1 2 3