Rejmond Čendler – Crno je moja omiljena boja

Rejmond Čendler – Crno je moja omiljena boja

Rejmond Čendler – Crno je moja omiljena boja Ostati čovjek i kad si na dnu; Dug je oproštaj u velikom snu. Crne su bile te knjige, s tvrdim koricama i nešto većeg formata. Na hrbatu je uz prezime autora i naslov knjige pisalo i ime edicije: KRIMBIS. Unutra, valjda uz impresum, stajalo je puno ime […]

Čendler i grad

Čendler i grad

Čendler i grad – Ne previše glamurozna tema socio-geografije ponovo je na umu američke, a sledstveno i svetske javnosti. Nagrađivani i od praktično svih hvaljeni scenarista David Simon (Wire , Treme, The Corner) u svojoj novoj seriji Show me a hero, ponovo se bavi segregacijom unutar gradova i povezanosti ove teme sa klasnim i rasnim […]