Filozofija života – Anri Bergson

Filozofija života – Anri Bergson

Anri Bergson je znatno jače i uverljivije od drugih filozofa naglasio iracionalne elemente koji su značajni za iracionalističku filozofiju uopšte. Napisao je više knjiga, među kojima su Materija i memorija, Duhovna energija, Stvaralačka evolucija i druge. U vreme Bergsonovog života naročito su bile vidne pozitivističke tendencije. To je bilo doba izvanredno brzog razvoje egzatnih nauka […]