Jedinstvo mišljenja i života

Jedinstvo mišljenja i života

Jedinstvo mišljenja i života – Niče je u filozofiju uključio dva izražajna sredstva, aforizam i poemu. Sami ti oblici pretpostavljaju novu zamisao filozofije, novu sliku mislioca i mišljenja. Ideal saznanja, otkriće istine, Niče zamenjuje tumačenjem i vrednovanjem. Prvo cilja na „smisao” neke pojave, uvek parcijalan i fragmentaran; drugo određuje hijerarhijsku „vrednost“ smisla, i objedinjuje fragmente, […]