Malikovo Drvo života – The Tree of Life

Malikovo Drvo života – The Tree of Life

Malikovo Drvo života – The Tree of Life   Ovaj moj mali prikaz nije bio zamišljen kao Cliff’s Notes, ako se na kraju sve svede na interpretaciju, onda je to bio jedini način da film objasnim i sebi i drugima. Film me je, u stvari razmišljanje glavnog junaka, mladog Džeka, vratio u moje detinjstvo i […]