Artur Šopenhauer – Volja je osnov svega

Artur Šopenhauer – Volja je osnov svega

Artur Šopenhauer – nemački filozof idealist, klasični predstavnik pesimizma. Učio je da je volja osnova svega, Kantova stvar po sebi, suština sveta koji je samo predstava. Volja je večito nezadovoljena, i zato je život beskrajan patnja a ovaj naš svet najgori mogući svet. Cilj svega je nirvana. Glavno delo mu je Svet kao volja i […]

Šopenhauer – Prolaznost i sreća

Šopenhauer – Prolaznost i sreća

Šopenhauer kaže u “Svijet kao volja i predstava”:   “Život je klatno između težnje za srećom (boli) i dosade”   On kaže da mi konstantno postojimo u ta dva stanja. Uvijek težimo ostvariti neki cilj i za to dajemo sve (borba, patnja, bol), ali kad ostvarimo taj cilj onda slijedi razočaranje (zato što to istinski […]

Šopenhauer o razlici između talenta i genija

Šopenhauer o razlici između talenta i genija

Šopenhauer gradi glavnu premisu na tome da talenat postiže ono što drugi ne mogu da postignu, dok genije postiže ono što drugi ne mogu ni da zamisle. Zamisao drugačijeg poretka, tvrdi on, ono je što genija izdvaja od običnih smrtnika, a proizlazi iz superiornosti njegovog kapaciteta za kontemplaciju kojom genije uspeva da prevaziđe malenost ega […]

Artur Šopenhauer: Volja za životom

Artur Šopenhauer: Volja za životom

Volja — koja je, gledana čisto po sebi, nesvesna i samo slepi, nezaustavni nagon, to jest onakva kakvu viđamo da se pojavljuje još u neorganskoj i biljnoj prirodi i njenim zakonima, kao i u vegetativnom delu našeg sopstvenog života — zahvaljujući pridodanom, za njenu službu razvijenom svetu kao predstavi stiče saznanje o svom htenju i […]

Šopenhauer i Niče

Šopenhauer i Niče

Šopenhauer i Niče ,,Svet kao volja za moć i predstava“ Friedrich Nierzche (Fridrih Vilhelm Niče, 15. 10. 1844–25. 8. 1900) Radikalni nemački filozof – pesnik, jedan od najvećih modernih mislilaca i jedan od najžešćih kritičara zapadne kulture i hrišćanstva. Filolog, filozof i pesnik. Niče je rođen u gradu Rekenu, u protestantskoj porodici. Otac mu je umro […]

Lečenje Šopenhauerom

Lečenje Šopenhauerom

Lečenje Šopenhauerom Mogu podneti pomisao da će moje telo vrlo brzo izjesti crvi, ali se sav naježim na ideju da će mi filozofiju grickati profesori filozofije   Ujutru dvadeset prvog septembra 1860, domaćica mu je pripremila doručak, pospremila kuhinju, otvorila prozore i izašla da obavlja druge poslove. Šopenhauer je ostao sam; već se bio okupao hladnom […]