E-knjiga

Pred vama je e-knjiga s izborom tekstova odabrane grupe autora objavljenih na P•U•L•S•E internet magazinu, posvećenom umetnosti i kulturi. Knjiga je rezultat stvorene baze studioznih tekstova koji različitim, ali uvek ozbiljnim, pristupom određenoj temi pružaju kvalitetan izbor informacija, studija ili lično obojenih tematizacija. Sa rastom kvaliteta tekstova i broja autora neminovno je došlo i do povećanja poseta portalu koji se približio milionskom broju na godišnjem nivou. Ta čitanost tekstova uspešno dokazuje da i kvalitet može imati dobar odziv u masi globalnog internet saobraćaja, često prezasićenog dnevnom štampom i površnom informativnošću. Smatramo da je u otežanim savremenim okolnostima, kada su u pitanju kultura i umetnost, neophodno da se borimo za njihovo održavanje kvalitetom i istrajnošću, kao osnovnim motivima, tako se i nadamo da će ovaj izbor tekstova i njegovo plasiranje u formi elektronske knjige doprineti tome.

Takođe, na ovaj način pruža Vam se prilika da podržite naš rad kupovinom elektronskog izdanja koje na jednom mestu objedinjuje teme kojima posvećujemo najviše pažnje i prostora. Cena je simbolična i iznosi $10.99, a kupovinu je moguće obaviti preko Apple iTunes-a za iOS 

.