Zapis o Sergeju Parađanovu

Zapis o Sergeju Parađanovu

Zapis o Sergeju Parađanovu – Bio je jedinstven redatelj, koji ne samo da je radikalno raskinuo sa u to doba dominantnim „soc-realizmom“ sovjetske kinematografije (što je bila i osobita politička hrabrost, koja ga je koštala), nego je potpuno usamljena pojava u filmskom izričaju Zaboravljamo sve, pa i velike filmove. Kao da je našem vremenu oduzeta […]

Biti Sergej Paradžanov -nagon i instikt

Biti Sergej Paradžanov -nagon i instikt

Sergej Paradžanov nije imao slobodnog vremena. Kod njega je umetnost bila nagon i instinkt u isti mah, a ne potreba, želja, mogućnost ili posao. Poklanjao je umetnički smisao svemu što ga je budnog okruživalo i sa čim je ulazio u bilo kakvu interakciju. Taj umetnički smisao nije izmišljao, i lepio običnim događajima. Tamo ga je […]

Sergije Paradžanov – ime večitog praznika

Sergije Paradžanov – ime večitog praznika

Najbolje se piše tek onda kada se ne vidite sa onim koje volite. Video sam film „Boja nara“ – Sergije Paradžanov. Ljubav prema filmu platila mi je avion do Kijeva. Hteo sam da se sretnem sa piscem i režiserom filma „Boja nara“. To je maj mesec, 1990 godine. U maju te godine Sergije Paradženov bio […]