Бунт и слобода Езре Паунда

Бунт и слобода Езре Паунда

Бунт и слобода Езре Паунда – Један човек – то је много ствари, стога никада није захвално судити о некоме само на основу једног периода његовог живота, а када је реч о ствараоцу, наводећи само идеје које је заступао изван уметности. Међутим, уметност и не постоји изван живота и хуманости, и немамо ни потпуно право […]