P.U.L.S.E Patreon

Podržite P.U.L.S.E magazin

Postanite deo našeg tima

Kako bi mogli da nastavimo da kvalitetno obavljamo svoj posao, ne praveći kompromise s etikom, ovim putem želimo da model za finansijsku nezavisnost potražimo od vas – čitalaca, poštovalaca, pratilaca i prijatelja.

Patreon kao platforma za crowdfunding je legitiman model finansiranja nečijeg rada. Patreon funkcioniše tako što sami odaberete iznos kojim želite da pomognete naš rad.

Kada popunjavate nalog imajte u vidu da će vam Patreon skinuti odabrani iznos, da biste banci/Patreonu dozvolili prebacivanje. Nakon toga Patreon će vam odabranu pretplatu skidati jednom mesečno, od 1. do 5. u mesecu.

Hvala vam!

P.U.L.S.E

https://www.facebook.com/PulseMagazin/posts/2858394084234737