“Dečak koji peva i flauta” Fransa Halsa

“Dečak koji peva i flauta” Fransa Halsa

“Dečak koji peva i flauta” Fransa Halsa Sedamnaesti vek se može posmatrati kao jedan od najuzvišenijih trenutaka u holandskoj civilizaciji i umetnosti. Njene pokrajine su se učvrtsile u svom ujedinjenju zahvaljujući i pobedom protestantizma, kojim je potpomognuto učvršćivanje i novih duhovnih ideala. U tim pokrajinama cveta slikarska delatnost, a usmerenje slikara je okrenuto na svakodnevnu […]